0

Budowa neuronu

Jak widzieliśmy, wyspecjalizowane komórki zwane neuronami są podstawowymi elementami układu nerwowego. Każdy neuron jest żywą komórką posiadającą jądro i inne części wspólne wszystkim komórkom.

W jego wyspecjalizowanej strukturze wyodrębniają się trzy główne części: ciało komórkowe zawierające jądro, dendryty oraz akson (neuryt). Dendryty i ciało komórkowe odbierają impulsy z receptorów lub z innych neuronów: akson przekazuje impulsy do innych neuronów lub do elektorów.

Nerw jest w istocie wiązką i może składać się z setek włókien nerwowych pochodzących od wielu neuronów. Aksony dużej liczby neuronów (być może rzędu tysiąca) mogą mieć synaptyczne połączenia z den- drytami i ciałem komórkowym innego neuronu. Synapsa nie jest bezpośrednim połączeniem: fizycznie istnieje zawsze pomiędzy neuronami nieznaczny odstęp, przez który przechodzi impuls nerwowy. Na ryc. 2- -17 przedstawiono schematycznie neuron kory mózgowej, z którym aksony innych neuronów łączą sie za pośrednictwem synaps

Chociaż impuls nerwowy biegnie dość szybko wzdłuż nerwu, ruchu jego nie można pod tym względem porównywać z prądem elektrycznym w przewodzie. Elektryczność biegnie z prędkością światła, podczas gdy impuls nerwowy przenosi się wzdłuż nerwu ruchowego żaby z prędkością ok. 18-30 m/sek, i przypuszczalnie z prędkością ok. 93 m/sek w najszybciej przewodzących włóknach zwierząt ciepłokrwistych. Czasami porównuje się nerw z lontem: po zapaleniu lontu, jedna jego część zapala następną: podobnie odnawia się impuls, biegnąc wzdłuż nerwu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>