0

Hipnoza i umysł nieświadomy

Hipnoza, tak jak pojmują ją psychologowie, jest stanem wzmożonej sugestywności, w trakcie której dana osoba czasowo zawiesza świadomą kontrolę zachowania i na poziomie nieświadomym przyjmuje podawane jej przez hipnotyzera sugestie.

Chociaż obecnie wiemy o hipnozie znacznie więcej niż za czasów FRANZA A. MESMERA (kiedy zjawisko to zwano „mesmeryz- mem”), nadal pozostaje ona w znacznej mierze tajemnicą. Wiemy na przykład, że człowiek w stanie hipnozy może przypomnieć sobie odległe w czasie zdarzenia, których świadomie przywołać nie potrafi. Hipnoterapeuci nazywają to zjawisko „regresją wiekową”. Istnieje dobrze udokumentowany materiał eksperymentalny wykazujący, że przeciętny dorosły człowiek, między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia, może przypomnieć sobie zdarzenia, nazwy i miejsca z okresu dzieciństwa (z szóstego roku życia), których nie pamięta świadomie. Kwestia, jak daleko może sięgnąć taka regresja pamięci, pozostaje dyskusyjna.

Kiedy człowiek znajduje się w stanie hipnozy, czyli w głębokim stanie zwiększonej podatności na sugestię, zdany jest całkowicie na osobę indukującą trans. Umiejętność ta nie wymaga żadnych niezwykłych mocy. Każdy może się nauczyć wywoływać trans hipnotyczny u wyrażającej na to zgodę osoby. Generalnie rzecz biorąc, nie można zahipnotyzować nikogo wbrew jego woli. Bywają jednak wyjątki. Znamy udokumentowane przypadki dowodzące, że niektóre osoby mogą zostać wprowadzone w trans za pomocą sugestii hipnotycznych, mimo usilnych prób oparcia się hipnozie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>