0

Historie przypadków – metoda psychologiczna

Psychologów często interesuje jednostka. Z tej to przyczyny naukowe biografie jednostek stają się ważnym źródłem danych. Naukową biografię nazywamy historią przypadku. Początkowo historie przypadków opracowywano głównie w związku z pracą społeczną. Pracownicy społeczni stwierdzili, że aby wystawić opinię o danej jednostce, dobrze jest wiedzieć coś o jej środowisku rodzinnym, przebiegu ciąży u matki, o tym, czy poród był łatwy czy trudny, o historii jej zdrowia, o przebiegu nauki szkolnej, o historii jej kontaktów społecznych, o wszelkich niezwykłych wydarzeniach mających silne zabarwienie uczuciowe oraz o okolicznościach towarzyszących sprawie, która wypłynęła ostatnio. Kiedy historie przypadków opracowuje się dla celów badania naukowego, wówczas trzeba zwrócić uwagę na odpowiednie fakty mogące mieć znaczenie dla sprawdzanej przez nas teorii. Jeśli na przykład ktoś bada różnice pomiędzy dziećmi karmionymi z butelki a dziećmi karmionymi piersią, jest rzeczą ważną, by uzyskać dodatkowe informacje o tym, jak karmiono dziecko, kto je karmił, w jaki sposób odłączono je od piersi itd.

W celu opracowania historii przypadku można zastosować dwie metody. Jedną z tych metod, w której historię przypadku vworzy się w miarę dorastania jednostki, jest dziennik rozwoju dziecka. W niektórych długoletnich badaniach dobierano odpowiednie grupy dzieci bezpośrednio po ich przyjściu na świat lub we wczesnym dzieciństwie, a następnie latami śledzono ich rozwój. Druga metoda to preparowanie historii przypadku w drodze odtwarzania biografii według danych 7. przeszłości zapamiętanych przez daną jednostkę, jej rodziców czy przez inne osoby, które ją znały dawniej. Metoda ta zastosowana jest oczywiście najczęściej, gdy młodociany popada w kłopoty lub gdy dorosły dostaje się do szpitala psychiatrycznego. Ta retrospekcyjna metoda, choć często jest jedyną dostępną metodą, ma swoje złe strony, ponieważ wypytywana osoba zmienia niektóre fakty lub ich nie pamięta.

Wywiad, jakkolwiek umożliwia otrzymywanie danych, które wchodzą do historii przypadku, stał się samodzielną metodą badawczą. Wiąże się z nią wiele ryzyka: ścisłość odpowiedzi zależy od sformułowania pytań, które powinny być jasne i niedwuznaczne, oraz od dobrego kontaktu pomiędzy przeprowadzającym wywiad a osobą pytaną. Wywiad stosuje się obecnie szeroko w badaniach przedwyborczych, w badaniach opinii publicznej oraz w badaniach rynku. Wraz z postępem techniki przeprowadzania wywiadu, dobierania próbki i opracowywania wyników, wywiad staje się ważnym narzędziem badawczym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>