0

Inne źródła współczesnej psychologii

Aczkolwiek pęd do zakładania laboratoriów, jak również problematyka, którą się początkowo zajmowano, przyszły przede wszystkim z Niemiec, a zwłaszcza od Wundta, wkrótce dały się odczuć i inne wpływy.

Ważna rola przypadła tu Anglii, a zwłaszcza Franciszkowi Galto- nowi (1622-1911), który był pionierem psychologii eksperymentalnej w Wielkiej Brytanii. Psychologia angielska zajmowała się głównie badaniami nad różnicami indywidualnymi, do których zalicza się zdolności wrodzone. Galton wywarł silny wpływ na rozwój testów inteligencji oraz innych rodzajów testów, które zdobyły sobie poczesne miejsce w psychologii amerykańskiej. Położył również zasługi w dziedzinie metod laboratoryjnych (ryc. 1-6). On to właśnie wynalazł statystyczną technikę korelacji i wprowadził wskaźnik, który później nazwano współczynnikiem korelacji. O współczynniku . tym będziemy często mówić w tej książce.

Z Anglii promieniował również wpływ teorii ewolucji Karola Darwina (1809-1882). Zakładając istnienie ciągłości między zwierzęciem a człowiekiem, nadała ona nowe znaczenie psychologii po- równawczej. Amerykańscy psychologowie prowadzili różnorodne badania nad zwierzętami, a zwłaszcza nad białymi szczurami i różnymi rodzajami małp, nie tylko po to, aby zrozumieć ich zachowanie, lecz również po to, aby poznać prawa ważne dla zrozumienia człowieka. Pojęcie przystosowania do środowiska nieodłącznie związane z teorią ewolucji przyczyniło się również do powstania psychologii przystosowania. Niektórzy psychologowie, idąc śladami Darwina, sądzili, że moglibyśmy lepiej zrozumieć świadomość, uczucia i inne procesy psychiczne, gdybyśmy wiedzieli, w jaki sposób służą one przystosowaniu człowieka do jego otoczenia.

Na psychologię oddziaływały również wpływy medycyny, a szczególnie psychiatrii, zwłaszcza w związku z leczeniem chorych psychicznie. Wystarczy wspomnieć o długiej historii hipnotyzmu, wywodzącego się głównie od A. Mesmera (1734-1815). Również i dzisiaj na każdym kroku widoczny jest wpływ innego lekarza wiedeńskiego, Zygmunta Freuda (1856-1939), twórcy gałęzi psychologii znanej jako psychoanaliza.

Odkąd zaczęły działać laboratoria psychologiczne i wyszkolono wystarczającą liczbę psychologów do ich obsadzenia, badania eksperymenalne zaczęły obejmować coraz więcej nowych problemów. Psychologia zwierząt, psychologia dziecka, psychologia społeczna – wszystkie te dziedziny dostarczały materiału do badań eksperymentalnych. Kiedy nowe problemy stawały przed psychologią, badano je w sposób zgodny z duchem nauk przyrodniczych. Psychologowie od czasu założenia pierwszych laboratoriów byli zdecydowani upodobnić metody psychologii do metod stosowanych w innych naukach przyrodniczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>