0

Model odruchu – kontynuacja

Tradycyjne pięć zmysłów bardzo niedokładnie obrazuje wyposażenie człowieka w receptory. Niektóre z tych zmysłów (np. dotyk) rozpadają się w istocie na kilka odrębnych zmysłów, a tradycyjny schemat w ogóle nie uwzględnia receptorów wrażliwych na pozycję ciała i ruchy mięśni. W tabl. 2-3 podano spis receptorów.

Receptor służy do zmian formy energii. Przekształca on energię pobieraną z otoczenia w procesy chemiczne, które z kolei wytwarzają elektrochemiczne impulsy nerwowe (Loewenstein, 1960).

Efektorami, które wykonują reakcje na bodźce, są mięśnie i gruczoły. To, czy ktoś uważa spostrzeżenia i wyobrażenia za reakcje, zależy od jego stanowiska teoretycznego. Być może, dla wyjaśnienia snów i innych procesów myślowych, które nie przejawiają się w ruchach, trzeba przyjąć, że istnieje kategoria procesów wewnątrzmózgowych. Kwestia ta nasuwa jednakże szereg wątpliwości, przy czym psychologowie obiektywni omijają je w ten sposób, że za fakty swojej nauki uważają tylko,te reakcje,-które przejawiają się w ruchach, (np. w formie mowy). Procesy zachodzące w mózgu, między wejściem a wyjściem, są zatem przedmiotem dedukcji. Noszą one często nazwę zmiennych pośredniczących, lecz nie uważa się ich za reakcje w zwykłym sensie, jeśli nie obejmują mięśni lub gruczołów, jak wtedy na przykład, gdy ktoś, myśląc, kręci głową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>