0

Niezgrabność w okresie dorastania

Rozpowszechniony jest pogląd, że w wieku dorastania chłopcy i dziewczęta przechodzą „okres niezgrabności”. Taka niezgrabność mogłaby istotnie wynikać z nierównomiernego rozwoju fizycznego, opisanego powyżej, lecz ten „okres niezgrabności” jest do pewnego stopnia raczej złudzeniem niż faktem.

Jeżeli dorastająca młodzież byłaby rzeczywiście niezgrabna, powinien by wystąpić u niej brak koordynacji mięśniowej i pogorszenie wyników sportowych. Dokładne badania wykazują jednak, że wyniki te stale się polepszają, a sprawność w żadnym okresie nie spada (ryc. 4-8), Test Sprawności Ruchowej Brace’a (Brace Motor Skills Test), nazwany tak od nazwiska swego autora, składa się ze zbioru zadań mierzących różne rodzaje koordynacji mięśniowej typowe dla dobrych sportowców. Chociaż chłopcy (według wyników zastosowanych prób) przewyższają dziewczęta pod względem wyników osiąganych w sporcie, to zarówno chłopcy, jak i dziewczęta poprawiają je w okresie od trzynastego do szesnastego roku życia, kiedy to właśnie można by oczekiwać niezgrabności.

W innych badaniach, mających na celu powiązanie tych wyników z rozwojem indywidualnym, 200 chłopców w wieku od dwunastu do szesnastu lat podzielono według wieku, a następnie zaliczono na podstawie symptomów rozwojowych do trzech grup: prepubertalnej, puber- talnej i postpubertalnej. Następnie każdą grupę przez dwa lata badano co pewien czas testem Brace’a. Polepszenie wyników wystąpiło dla każdej grupy wieku niezależnie od etapu rozwoju. Aczkolwiek były pewne oznaki, że tempo wzrostu sprawności ruchowej nieco spadło z nadejściem pokwitania (fazy pubertalnej), to zwolnienie tempa poprzedzało okres najszybszego wzrostu i przyrostu wagi, a zatem nie mogło być rezultatem tego szybkiego wzrostu (Dimock, 1937).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>