0

Spostrzeganie i sugestia

Uważa się sugestię, blisko związaną z emocją i silnym uczuciem, za następny czynnik, który powoduje błędy percepcyjne. Nieżyjący już profesor FREDERIC KNIGHT Z Purdus University opisał eksperyment przeprowadzony w klasie szkolnej, gdzie odkorkował butelkę zawierającą, jak oznajmił, delikatne perfumy. Poprosił, żeby uczniowie od razu podnieśli ręce, kiedy poczują ich zapach. Mimo że w butelce była ciecz bez zapachu, prawie wszyscy po kilku minutach podnieśli ręce.

Znany indyjski „trick z liną” uznaje się za przypadek zbiorowej sugestii. Pod wpływem sugestywnego i perswazyjnego opisu wykonawcy publiczność „widzi” rozwiniętą linę stojącą prosto, bez podtrzymywania w „powietrzu”.

Dzięki sugestii nietrudno jest spowodować, żeby niektóre osoby odczuły mdłości lub żeby uczniowie w dobrze ogrzewanej klasie zmarzli aż do szczękania zębami. Z pewnością czytelnicy mogli zauważyć, że skrajne przypadki sugestii graniczą z efektem hipnozy. Tak jest rzeczywiście. Poprzedzając wykonanie demonstracji hipnotycznej przed dużą grupą, hipnotyzer zwykle stosuje sugestię wymagającą sensorycznej lub motorycznej reakcji i starannie obserwuje publiczność. Ci, którzy najłatwiej i najpełniej reagują na sugestię, przypuszczalnie będą najbardziej podatni na hipnozę.

Zjawisko hipnotyzmu rozumiane psychologicznie dostarcza niezliczonych sytuacji, w których nasze zmysły są oszukiwane przez to, na co nakierowywany jest umysł mający widzieć, czuć lub słyszeć w najwyższym stanie podatności na sugestię. Często pokazuje się seanse hipnotyczne, w których sugeruje się wybranej osobie, że zwykła moneta trzymana przez nią w dłoni rozgrzewa się do czerwoności. Osoba ta natychmiast upuszcza monetę twierdząc, iż poparzyła sobie palce. Takie hipnotyczne „wpływy umysłu na materię” -jak to się czasami nazywa – w rzeczywistości są więc zwyczajnymi zjawiskami psychologicznymi.

Ponieważ nie rozumiemy jeszcze pełni zjawisk umysłowych zachodzących w trakcie hipnozy, przyjmujemy ogólnie, iż hipnotyczna podatność na sugestię może radykalnie zniekształcać nasze spostrzeżenia niezależnie od tego, czy dotyczy ona zdarzeń słuchowych, wzrokowych, politycznych czy filozoficznych.

Początkowo wykorzystywano hipnozę praktycznie w celu zasugerowania danej osobie, że jakaś część jej ciała jest niewrażliwa na ból. W ten sposób skutecznie stosowano hipnozę do znieczuleń chirurgicznych jeszcze przed wynalezieniem eteru. Nawet i dzisiaj okazjonalnie wykorzystuje się ją zamiast znieczulenia chemicznego. Stosuje się ją na przykład przy wykonywaniu operacji zewnętrznych części ciała oraz przy amputacji. Ponadto stosuje się hipnozę w chirurgii jamy brzusznej w takich przypadkach, jak usunięcie wyrostka robaczkowego, a także w stomatologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>