0

Wpływ napięcia mięśniowego na uczenie się

Napięcie mięśniowe ułatwia uczenie się bezsensownych sylab, jeżeli nie przekracza jednej czwartej siły maksymalnego możliwego napięcia: większo napięcie powoduje obniżanie się wyników uczenia się. (Źródło: Courts, 1939). eksperymenty. Kontrolowanie warunków, w jakich są przeprowadzane, a także uzyskiwanie dokładnych wyników wymaga precyzyjnych instrumentów. W badaniach nad widzeniem może np. zajść potrzeba wytworzenia barw o określonej długości fali, a w badaniach nad słyszeniem – dźwięków o określonej częstotliwości. Możemy chcieć również eksponować przez ułamek sekundy jakąś figurę na ekranie. Kontrolowanie bodźców wymaga zatem często odpowiedniej aparatury. Przy mierzeniu reakcji mogą nam być również potrzebne precyzyjne przyrządy. Może zajść konieczność posługiwania się dokładną miarą czasu w tysiącznych częściach sekundy lub wzmacniania słabych prądów elektrycznych mięśni lub mózgu. Laboratorium psychologiczne rozporządza więc audiometrami, światłomierzami, oscyloskopami, labiryntami, precyzyjnymi chronometrami, a także wieloma innymi instrumentami dla podawania ustalonych bodźców oraz dla precyzyjnej rejestracji reakcji.

O wartości eksperymentu nie decyduje jednakże wartość użytej aparatury. Zasadniczo układ eksperymentu jest kwestią logiki. Skoro wyniki mają być pouczające, eksperymenty muszą być starannie zaplanowane. Jeśli logika eksperymentu wymaga precyzyjnej aparatury, wówczas stosuje się taką aparaturę, jeśli nie, wówczas można przeprowadzić dobry eksperyment, stosując technikę wymagającą jedynie papieru i ołówka.

Wysoki stopień kontroli, jaki jest możliwy w laboratorium, powoduje, że stosowany we właściwy sposób eksperyment jest najbardziej cenioną metodą naukową. Dla rozwoju psychologii jako nauki przyrodniczej nie jest jednakże rzeczą konieczną, aby wszystkie jej problemy rozstrzygać w laboratorium. Są inne nauki przyrodnicze, takie jak geologia lub astronomia, które są naukami eksperymentalnymi jedynie w bardzo ograniczonym stopniu. Uznając wielką wartość metody laboratoryjnej, przejdziemy obecnie do innych metod stosowanych w badaniach psychologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>