0

Wzrost tolerancji z wiekiem

Obserwujemy zarówno zmiany postawy między ósmą klasą a ostatnim rokiem studiów, jak i między latami 1923, 1943 i 1953. (Źródło: Pressey i Jones, 1955). batę wobec mniejszej liczby czynności niż współcześni im uczniowie szkoły średniej. (2) Między rokiem 1923 a 1943, a także między 1943 a 1953 zmniejszyła się ogólna liczba potępianych czynności, przynajmniej przez studentów.

Wśród pozycji, które w 1953 roku mniej studentów uznało za niewłaściwe niż w roku 1923, przeważały słabostki wieku przejściowego: flirtowanie, szorstkość, nieuprzejmość, spędzanie czasu na zabawie, palenie, obżarstwo, rozrzutność, zakładanie się, granie w kości, używanie gwarowych zwrotów, żucie gumy, „odcinanie się” (Pressey i Jones, 1955: Kuhlen i Arnold, 1944).

Jakkolwiek wiele pozycji uwzględnionych w powyższych badaniach jest błahej natury, zaznacza się ogólna tendencja do rozluźnienia norm – w każdym okresie czasu u starszej młodzieży, a w miarę upływu lat normy stawały się łagodniejsze w całym naszym społeczeństwie. Podobne tendencje związane z wiekiem stwierdzono w postawie wobec religii. Im starsi byli ci, których badano (w wieku od 12 do 16 lat), tym większą wykazywali tolerancję w stosunku do przekonań i praktyk religijnych innych osób i tym więcej mieli wątpliwości w związku z takimi zagadnieniami, jak wiara w nieomylność Biblii i istnienie Boga (Kuhlen 1 Arnold, 1944).

Przed dorastającą młodzieżą niezależnie od tego czy trwa ona przy wartościach swoich rodziców, czy też szuka ich samodzielnie, stoi nieuniknione zadanie wyboru norm, ideałów i wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>