0

Zmiany wrażeń smakowych

Uważa się, że dzieci wykazują inne upodobania smakowe niż dorośli. Większość niemowląt przychylnie reaguje na potrawy o smaku słodkim, negatywnie zaś na gorzkie, kwaśne i słone. We wczesnych latach szkolnych dzieci rozwijają indywidualne upodobania smakowe. Wiele wykazuje skłonność do potraw słonych i gorzkich, inne lubią słodkie potrawy. Wszyscy jesteśmy bardziej czuli na wrażenia smakowe w dzieciństwie. Dlatego powinniśmy poznawać wiele smaków sezonowych i egzotycznych przed okresem dojrzewania. Jakkolwiek fizjologiczne u swych podstaw, uczenie takie odgrywa ważną rolę w kształtowaniu upodobań i nawyków smakowych. Uczymy się, jak „kultywować smak” wielu potraw. Rzadko kto polubi smak piwa lub oliwek od pierwszego razu, należy raczej kultywować te wrażenia smakowe poprzez powtarzane doświadczenia.

Spożywanie różnych potraw w przyjemnych lub zupełnie nowych warunkach umożliwia rozwijanie upodobań do pewnych dań. Każda matka przeżyje zaskoczenie, gdy zobaczy swe dziecko jedzące poza domem coś, na co w domu nawet nie spojrzy.

Zawodowi testerzy herbaty i kawy rozwijają swój zmysł smaku przez ciągłe ćwiczenia, podobnie jak osoby niewidome, które w ten sam sposób rozwijają swój słuch, początkowo wcale nie ostrzejszy niż u osób normalnie widzących – co opisaliśmy wcześniej. Podobnie jak wiele fizycznych i psychicznych aspektów zachowania, tak i węch ulega znacznemu usprawnieniu na skutek „praktyki”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>