0

Zmysł równowagi

Jeśli potkniesz się, a jednak nie upadniesz, mówisz wówczas, że „prawie straciłeś równowagę”. Zdolność utrzymywania pozycji pionowej i zmysł równowagi są kontrolowane przez subtelne organy czuciowe zwane kanałami półkolistymi.

W błędniku ucha wewnętrznego, w sąsiedztwie ślimaka, znajdują się kanały półkoliste, które są receptorami czucia równowagi i pozycji ciała. Trzy kanały półkoliste wielkości główki pinezki, wygięte na kształt precelków, ustawione są w trzech płaszczyz nach odpowiadających tyłowi, szczytowi i bocznej ścianie głowy. Kanały te są wypełnione podobnym do chłonki płynem i zawierają komórki zmysłowe wyposażone w rzęski czuciowe połączone zakończeniami nerwowymi, podobnie jak w ślimaku. Uważa się, że poruszenie głowy wprowadzające w ruch płyn powoduje stymulację komórek zmysłowych i dzięki temu rejestrowane jest jako

Pozycja i ruchy głowy kontrolują położenie ciała w przestrzeni. Każdy, kto uprawiał ak- robatykę lub uczył się prowadzić samochód, szybko dostrzegł korzyści wynikające z tego faktu. Podczas ćwiczenia wspomnianych umiejętności ludzie uczą się interpretować odczucia dotyczące równowagi, które są zapoczątkowane właśnie w kanałach półkolistych. Staje się to podstawą zdolności do orientowania się w przestrzeni. Niektóre osoby dochodzą do tej zdolności w sposób naturalny, natomiast inne usprawniają ją przez trening.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>