Monthly Archives Listopad 2015

0

W jaki sposób tworzymy pojęcia

W poprzednim rozdziale stwierdziliśmy, że pojęcie jest to ogólne wyobrażenie jakiejś właściwości, oderwanej od konkretnych przypadków, nazwane i traktowane jako odrębny byt. Właściwości takie, jak twardość czy zieloność stanowią typowe pojęcia. Pojęciami są takie siły, jak elektryczność czy grawitacja. Podobnie ma się rzecz z pojęciami dotyczącymi stanów psychicznych, jak w wypadku radości lub przerażenia.

0

Lista kontrolna dla osób rozwiązujących problem

Chociaż frustrujący okres inkubacji wydaje się nieunikniony nawet u twórców genialnych, można go czasem skrócić lub ułatwić poprzez aktywne zaatakowanie problemu. Oto lista pytań dotyczących elementów sytuacji – pytań, które warto sobie zadać. Każde z nich może prowadzić do olśnienia nasuwającego właściwe rozwiązanie.

0

Percepcja a przystosowanie

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przeprowadzono serię eksperymentów badających efekty silnej redukcji bodźców sensorycznych u ludzi. Aby ograniczyć do minimum dopływ bodźców z otoczenia, wymagano od uczestników tych eksperymentów, by nie robili nic poza leżeniem w łóżku z zasłoniętymi oczami, zatkanymi uszami i unieruchomionymi kończynami. Niewiele osób potrafiło długo to znosić. Wyniki te sugerują, że człowiek potrzebuje zmiennej stymulacji sensorycznej z otoczenia.