0

Książki na temat ludzkiej motywacji

Teorią potrzeby-popędu-przynęty zajmują się następujący autorzy: Bindra Motivation (1959), Brown The motivation of behavior (1961), Hall Psychology of motivation (1961), Young Motivation and emotion (1961). Popędy o nieokreślonym podłożu fizjologicznym omawia szczegółowo Berlyne w: Conflict, arousal, and curiosity (1960).

Teorią afektywnego pobudzenia zajmują się: McClelland i inni The achievement motive (1953) oraz Young Motivation and emotion (1961). Najlepszymi źródłami, jeśli idzie o przejawianie się ludzkich motywów za pośrednictwem fantazji, są McClellanda (Ed.) Studies in motivation (1955) oraz Atkm- sona (Ed.) Motives in fantasy, action, and society (1958),

Z innymi sposobami ujęcia motywów ludzkich, np. z podejściem psychoanalitycznym, można zapoznać się z książki Lindzeya (Ed.) Assessment of human motives (1958) oraz Staceya i DeMartino (Eds.) Undcrsistanding human motivation (1958). Ogólne omówienie społecznej roli motywu osiągnięć można znaleźć u McClellanda The achieving society (1961).

Pracami reprezentatywnymi dla podejścia charakteryzującego teorie poznawcze są książki Festingera A theory of cognitive dissonance (1957) i Heidera The psychology of interpersonal relations (1958). Literatura z dziedziny teorii decyzji jest trudna dla początkującego. Bross Design for decision (1953) (poi. tłum. Jak podejmować decyzje. Biblioteka „Problemów” 1965) jest bardziej przystępny niż Thrall, Coombs i Davis (Eds.) Decision processes (1954) czy też Chernoff i MoseS Elementary decision theory (1959),

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>