0

Lista potrzeb psychogennych cz. II

– C. Potrzeby związane z poddawaniem się lub sprzeciwianiem się władzy

– 14. Potrzeba dominowania: wpływu na innych i kierowania nimi.

– 15. Potrzeba ulegania: podziwiania kogoś wyżej stojącego i gorliwego stosowania się do jego poleceń: służenie innym z chęcią.

– 16. Potrzeba naśladowania: schlebiania innym zgadzania się z nimi, wierzenia im.

– 17 Potrzeba niezależności: opierania się wpływom, dążenia do niezależności.

– 18. Potrzeba odróżniania się: postępowania inaczej niż innit potrzeba, aby mieć odmienne zdań ic niż inni i być innym niż wszyscy.

– D. Potrzeby związane ze szkodzeniem innym lub sobie

– 19. Potrzeba agresji: potrzeba napadania na innych, obrażania ich, poniżania, krzywdzenia lub złośliwego wyśmiewania.

– 20 Potrzeba poniżania się: poddawania się karze i akceptowania jej: pomniejszanie siebie.

– 21. Potrzeba unikania nagany: bojkotu lub kary przez hamowanie niekonwencjonalnych impulsów: potrzeba dobrego zachowywania się i przestrzegania prawa.

– E. Potrzeby dotyczące uczuć między ludźmi

– 22. Potrzeba afiliacji: nawiązywania przyjaźni i stosunków towarzyskich.

– 23. Potrzeba odrzucania: traktowania niektórych ludzi ,z góry”, okazywania lekceważenia, pomijania lub wykluczania kogoś.

– 24. Potrzeba opiekowania się: troszczenia się o kogoś, utrzymywania go i ochraniania.

– 25. Potrzeba oparcia: szukania pomocy poparcia, lub współczucia: potrzeba zależności.

– F. Dodatkowe potrzeby o charakterze społecznym

– 26. Potrzeba 2abawy: szukania odprężenia rozrywki, zabawy i wesołych zebrań towarzyskich.

– 27. Potrzeba wiedzy: badama, zadawania pytań zaspokajania ciekawości.

– 28. Potrzeba wyjaśniania: pokazywania i demonstrowania, udzielania informacji, wyjaśniania, tłumaczenia i wykładania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>