0

Lista potrzeb psychogennych

– A. Potrzeby związane głównie z przedmiotami nieożywionymi

– 1. Potrzeba nabywania: powiększania swojego stanu posiadania i majątku.

– 2, Potrzeba przechowywania: kolekcjonowania, naprawiania« czyszczenia i konserwowania rzeczy. 1. Potrzeba porządku: porządkowania, org.mizowama, segregowania rzeczy: potrzeba czystości, porządku, dokładności.

– 4. Potrzeba zatrzymywania: potrzeba zachowania posiadanych rzeczy, odkładania pieniędzy, gospodarności, oszczędzania, skąpstwo.

– 5. Potrzeba konstruowania: potrzeba organizowania i budowania.

– B. Potrzeby stanowiące wyraz ambicji, silnej woli. pragnienia osiągnięć i prestiżu

– 6. Potrzeba wywyższania się: potrzeba przewyższania innych. składnik potrzeby osiągnięć i uznania.

– 7. Potrzeba osiągnięć: przezwyciężam.! przeszkód, sprawowania władzy: staranie się, aby zrobić coś trudnego jJk najlepiej i jak najszybciej.

– 8. Potrzeba uznania: otrzymywania pochwał, nagród, domaganie się szacunku.

– 9. Potrzeba pokazania się: przedstawiania swojej osoby w efektywny sposób, fascynowania, bawienia, wzruszania, szokowania, przerażania.

– 10, Potrzeba nietykalności: potrzeba niedopuszczania do poniżenia godności własnej, zachowania ..dobrego imienu”

– 13 – Htlgard, wprowadzenie do psychologii

– 11. Potrzeba unikania poczucia niższości: niepowodzeń, wstydu, upokorzeń, śmieszności

– 12. Potrzeba samoobrony! przed naganą lub niedocenianiem: usprawiedliwianie swojego postępowania.

– 13. Potrzeba przeciwdziałania: potrzeba przezwyciężania niepowodzeń przez wzmożenie wysiłku i odwet.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>