0

Mózgowie człowieka

Ten schematyczny rysunek przedstawia główne części ośrodkowego układu nerwowego człowieka oraz ich funkcje. (Pokazano tu tylko górny odcinek rdzenia kręgowego, który również stanowi część ośrodkowego układu nerwowego: dalsze szczegóły zob. ryc. 2-16). dla współczesnej neurofizjologii i psychologii fizjologicznej. Jako przykład możemy przytoczyć doświadczenia nad regulacją pocenia się w wyniku zmian temperatury w rejonie podwzgórza (Benzinger, 1961).

Badacz umieścił termoparę (przyrząd do mierzenia temperatury) na bębenku ucha, aby mierzyć temperaturę możliwie jak najbliżej podwzgórza, w którym znajduje się „termostat” czy „homeostat”. Następnie umieścił osobę badaną w kalorymetrze, gdzie można było mierzyć ilość ciepła traconego przez ciało, co było wskaźnikiem stopnia pocenia się. Temperatura (wewnętrzna) ciała osoby badanej zmieniała się na skutek regulacji temperatury zewnętrznej i wysiłku osoby badanej. Stwierdzono bardzo wyraźną zależność pomiędzy temperaturą wewnętrzną a wskaźnikiem pocenia się (ryc. 2-12). Punkt ostrego wzrostu krzywej przypada na 36,9°C. Wygląda to tak, jak gdyby termostat był nastawiony na tę temperaturę. Poniżej niej pocenie się nie występuje: zaczyna się ono powyżej niej. Zmiana temperatury o 0,01°C wystarczała w tym przypadku, aby wydzielanie ciepła za pośrednictwem potu zwiększyło się o dającą się zmierzyć wielkość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>