0

Nierównomierność zmian w okresie dorastania

Krzywe wzrostu dla okresu dorastania (np. ryc, 4-5) świadczą, że nie u wszystkich rozwój przebiega w tym samym tempie. Chłopiec niegdyś stosunkowo wysoki może w pewnym momencie odkryć, żc jest niski w stosunku do swoich kolegów. Dziewczynka dawniej uważana za małą może później stwierdzić, że jest niezwykle duża, jak na swój wiek. Czasem oczekuje się zbyt wiele od tych, którzy dojrzewają wcześnie, zaś u tych, którzy dojrzewają późno i pozostają w tyle za swymi kolegami, może się wytworzyć lęk. W pewnym badaniu nad dorastającą młodzieżą okazało się, że wcześnie dojrzewające dziewczęta i późno dojrzewający chłopcy najbardziej cierpieli

Rozwój w okresie dorastania może być nierównomierny jeszcze i pod innym względem: ciało nie rozwija się jako jedna całość i różne jego części mogą wyprzedzać pozostałe lub pozostawać za nimi w tyle. Metabolizm musi się przystosować do szybko rosnącego szkieletu i umięśnienia: musi się wytworzyć nowa równowaga hormonalna. Względna wielkość różnych narządów ciała w różnych okresach, przedstawiona na ryc. 4-7, wykazuje najbardziej gwałtowne wahania na początku drugiego dziesiątka lat życia.' Nic dziwnego, że w czasie tych zmian występują przemijające zaburzenia w równowadze procesów fizjologicznych. Trądzik młodzieńczy jest powszechnie występującym symptomem tych wewnętrznych dysonansów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>