0

Percepcja a przystosowanie

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przeprowadzono serię eksperymentów badających efekty silnej redukcji bodźców sensorycznych u ludzi. Aby ograniczyć do minimum dopływ bodźców z otoczenia, wymagano od uczestników tych eksperymentów, by nie robili nic poza leżeniem w łóżku z zasłoniętymi oczami, zatkanymi uszami i unieruchomionymi kończynami. Niewiele osób potrafiło długo to znosić. Wyniki te sugerują, że człowiek potrzebuje zmiennej stymulacji sensorycznej z otoczenia.

Oczywiste jest, że percepcja odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu naszego ogólnego przystosowania. Przesłanką psychologiczną jest, że gdyby znacznie więcej osób świadomych było kruchości i niewiarygodności naszych umiejętności percepcyj- nych, wszyscy stalibyśmy się z jednej strony mniej przyzwalający, z drugiej zaś bardziej tolerancyjni w stosunku do naszych sądów i błędów. Ze względu na ten cel od najwcześniejszych dni psychologii jako nauki aż do obecnych czasów badanie percepcji jest jednym z najważniejszych obszarów poszukiwań. W rezultacie niezliczonych badań tej kwestii analizy psychologiczne pomogły nam lepiej zrozumieć ludzkie zachowania poprzez odkrywanie, dlaczego i w jaki sposób spostrzegamy zdarzenia, ludzi i przedmioty naszego codziennego otoczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>