0

Popęd płciowy

Cykl receptywności płciowej u samic, zwany cyklem estral- nym, świadczy o wpływie hormonów płciowych na popęd płciowy. Cykl estralny u szczura trwa od czterech do pięciu dni. Co czwarty lub piąty dzień dojrzała samica szczura znajduje się w stanie receptywności zwanym e s t r u s lub bardziej potocznie rują.

Stan pobudzenia seksualnego u samicy szczura powoduje napięcie i nieustanną aktywność, podobnie jak popęd głodu czy pragnienia. Ryc. 5-8 ilustruje wzrost ruchliwości w czasie rui u samicy szczura, biegającej w „klatce aktywności”. Gdy estrus osiąga punkt kulminacyjny, samica jest receptywna seksualnie, staje się także aktywna fizycznie: gdy razem z nią umieści się szczura-samca, dąży ona aktywnie do kopulacji, przybierając odpowiednią pozycję.

Receptywność płciową i odpowiednie zachowanie kopulacyjne u samicy szczura można wywołać (lub przywrócić) przez zastrzyknięcie jej hormonów jajnikowych. Gdy młode samice otrzymują zastrzyki hormonów jajnikowych, dojrzałe formy kopulacyjnego zachowania rozwijają się u nich dużo wcześniej niż normalnie. Jeżeli dojrzałe samice, u których aktywność seksualna zanikła po usunięciu jajników, podda się działaniu hormonów jajnikowych, znowu pojawi się u nich normalne zachowanie seksualne, -przy czym pewne formy zachowania kopulacyjnego wystąpią niezależnie od tego, czy jajniki zostały usunięte przed czy po osiągnięciu dojrzałości płciowej.

U niedojrzałych samców szczurów występują niekompletne czynności seksualne, gdy samce te są jeszcze niezdolne do pełnej kopulacji. Pod tym względem różnią się one od młodych samic, które nie pozwa-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>