0

Reakcja na sygnały i symbole

Ponieważ tak wiele z naszej codziennej aktywności zależy od uprzedniego doświadczenia, nauczyliśmy się reagować raczej na sygnały i symbole niż na bodźce o charakterze pierwotnym . Zatem, w większości sytuacji percepcja jest głównie procesem wnioskowania bazującym na przeszłych doświadczeniach. Widzimy poruszający się kontur na niebie i wnioskujemy, że jest to samolot, mimo że w rzeczywistości nie możemy dostrzec, co to jest. Słyszymy rytmiczny hałas i bez sprawdzenia przyjmujemy, że dźwięk ten pochodzi z rury wydechowej samochodu. Wiele z naszych codziennych działań składa się z odpowiedzi na znajome sygnały i symbole. Czujemy zapach parzonej kawy i wizualizujemy przygotowywane właśnie śniadanie. Małe dziecko słysząc, jak otwierają się drzwi garażu, wnioskuje, iż tato właśnie wrócił do domu i że zbliża się czas pójścia do łóżka.

Gdy chodzi o zwykłe dane sensoryczne, to poprzez reagowanie na sygnały wytrenowaliśmy się w szybkim wyciąganiu wniosków z częściowych i znajomych bodźców. W sytuacji gdy działamy bardziej pod wpływem nawyku i przeszłego doświadczenia niż krytycznej obserwacji, często popełniamy w percepcji wiele błędów. Niektóre nasze błędy percepcyjne w ocenianiu zewnętrznej sytuacji są tak powszechne, że w psychologii mówi się o nich jako o „normalnych złudzeniach”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>