0

Rola gruczołów dokrewnych z punktu widzenia psychologii

Nadnercza składają się z dwóch głównych części, z których każda wydziela swoje własne hormony. Rdzeń nadnerczy wydziela adrenalinę i nora.drenalinę. Kora tych gruczołów wydziela szereg produktów hormonalnych, zwanych łącznie hormonami kory nadnercza.

Rdzeń nadnerczy jest czynny przy emocjach. Wydzielanie adrenaliny wywołuje wiele objawów, które występują w stanie podniecenia. Tak więc następuje wzrost drżenia w ruchach mięśni prążkowanych, mięśnie gładkie rozluźniają się, zmienia się ukrwienie poszczególnych części ciała, wątroba przekazuje krwi zmagazynowany w niej cukier i w ten sposób umożliwia szybki dopływ energii, ciśnienie krwi wzrasta, a w przypadku zranienia krew krzepnie szybciej. Niedawne odkrycie noradrenaliny, innej wydzieliny rdzenia nadnerczy, zwiększyło naszą wiedzę o ich działaniu. Adrenalina i noradrenalina czasem działają podobnie, a czasami antagonistycznie. Adrenalina rozszerza naczynia krwionośne, podczas gdy noradrenalina je zwęża. Nie ma, jak dotąd, prostej formuły, która opisywałaby wzajemne zależności ich działania.

Produkty kory nadnerczy są bardzo ważne dla utrzymania życia, tak że zniszczenie kory nadnerczy nieuchronnie prowadzi do śmierci, jeśli brakujące hormony nie są stale doprowadzane z zewnątrz – co jest zabiegiem bardzo trudnym. Te niezbędne dla życia regulatory, odpowiedzialne za metabolizm soli i węglowodanów, zostały zidentyfikowane jako grupa chemicznych substancji zwanych steroidami. Steroidy okazały się pożyteczne przy leczeniu wielu zaburzeń i chorób, takich jak szok, alergia i artretyzm. Możliwe, że odgrywają one jakąś Tolę w zaburzeniach psychicznych, co wynikałoby z faktu, że u normalnych pacjentów leczonych steroidami nadnerczy {np. kortizonem). występują czasami objawy podobne do symptomów chorób psychicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>