0

Ślepota nocna i plamka ślepa

Ogólnie znany jest fakt, iż niektórzy ludzie mają przypadłość zwaną ślepotą nocną. Zgłaszając się do lekarza, uskarżają się na niemożność właściwego widzenia w nocy. Czasem uważani są za hipochondryków oraz opisywani przez psychologów jako osoby neurotyczne lub lękające się ciemności. Dowiedziono ponad wszelką wątpliwość, że osoby te cierpią z powodu zaburzonej adaptacji widzenia do warunków słabego oświetlenia. Odkryto, iż osoby te mają nieprawidłowe pręciki. U podłoża zaburzenia leży słabość warstwy barwnikowej siatkówki, która dostarcza niezbędnej do prawidłowego widzenia substancji zwanej purpurą wzrokową. Ten związek chemiczny rozkłada się w obecności światła, a odtwarza w ciemności. Chemiczna analiza purpury wzrokowej wykazała, że zależy to od podaży witaminy A w pożywieniu. Eksperymentalnie wykazano, że podanie dużych dawek witaminy A w przypadku jej niedoboru poprawia widzenie o zmierzchu i w ciemności.

Jest taki punkt siatkówki, w którym nie ma ani czopków, ani pręcików. W rzeczywistości miejsce to nie jest wrażliwe na jakąkolwiek stymulację przez bodźce świetlne, dlatego nazwane zostało plamką ślepą. Jest to miejsce, w którym nerw wzrokowy opuszcza siatkówkę. Można sprawdzić swoją plamkę ślepą w każdym oku według wskazówek na rycinie 5. Zamknij lewe oko. Umieść kartkę w odległości 25 cm przed prawym okiem. Skiemj spojrzenie prawego oka na znak plusa. Powoli zbliżaj i oddalaj książkę, gdy znajdziesz odpowiednią odległość – białe kółko zniknie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>