0

Sprawność ruchowa w okresie dorastania

W okresie dorastania zarówno chłopcy, jak i dziewczęta wykazują stały wzrost sprawności ruchowej. Jeśli uznamy te dowody, świadczące o tym, że młodzież w okresie dorastania nie jest w gruncie rzeczy niezgrabna, to jak możemy wytłumaczyć ogólne wrażenie, że jest właśnie taka?

Pierwszą przyczyną tego fałszywego wrażenia jest brak wyraźnej zależności pomiędzy wiekiem a rozmiarami ciała w tym okresie. Ze względu na nierównomierny .charakter rozwoju sprawność mięśniowa i rozmiary ciała nie idą w parze, sprawność mięśniowa bowiem zależy bardziej od wieku niż od wzrostu. Od dwunastoletniego chłopca, który wygląda na czternaście lat, oczekuje się, że będzie się zachowywał jak chłopiec czternastoletni, lecz jego wzorce ruchowe są typowe dla lat dwunastu. Wygląda niezgrabnie, chociaż w istocie rzeczy nie stał się takim: on tylko nie wyrósł jeszcze z pewnej niezgrab- ności, którą się odznaczają młodsi chłopcy.

Należy zauważyć, że gdy przedstawiamy te fakty, mamy na myśli sytuacje przeciętne. Niektórzy chłopcy są rzeczywiście niezgrabni w okresie najszybszego wzrostu, a badani testami ruchowymi wykazują spadek sprawności. Spadek sprawności może wystąpić w każdym wieku., lecz wydaje się, że jest on nieco częstszy w ciągu roku, w którym osiąga się dojrzałość płciową (Dimock, 1937). Może on wynikać z prawdziwej niezgrabności spowodowanej naglą zmianą proporcji ciała (Ausubel, 1954).

Pomyiki związane z błędną oceną wieku według wysokości nie ograniczają się do wieku dorastania. Nawet w żłobku dziecko dwuletnie, które wygląda na trzyletnie, będzie uważane za niezgrabne. Zjawisko to jest jednakże częstsze w wieku dorastania ze względu na gwałtowność zmian zachodzących w krótkim okresie czasu.

Wrażenie niezręczności mięśniowej wypływTa także z innego źródła, a mianowicie z całkiem zrozumiałej niezręczności towarzyskiej niektórych młodych ludzi. W okresie dorastania młodzież często ma wzmożoną świadomość tego, że jest obserwowana i dorastający chłopiec, bardzo zręczny na korcie tenisowym, może rozlać poncz na wieczorku towarzyskim. Nawet obyty towarzysko dorosły mężczyzna odczuwa pewne trudności we właściwym zachowaniu, gdy przedstawiają mu kogoś, a on trzyma filiżankę w jednej ręce a kanapkę w drugiej. Dla niedoświadczonego młodzika filiżanka herbaty i kanapka stają się problemami nie do rozwiązania, gdy ktoś oczekuje od niego podania ręki. Z pewnością wygląda on niezgrabnie i jest niezręczny, ale niezręczny towarzysko, a niekoniecznie fizycznie. Może umieć tańczyć w doskonałym rytmie lub pływać pewnie i zręcznie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>