0

Wykorzystanie rezultatów testów inteligencji

Kiedy powstały pierwsze testy inteligencji, wielu ludzi łudziło się, że wreszcie znaleziono prostą metodę ustalania miejsca, jakie każdy człowiek powinien zajmować w społeczeństwie. W rzeczywistości nie jest to możliwe. Istoty ludzkie są zbyt skomplikowane i zmienne, by można je było klasyfikować za pomocą jakiegokolwiek uproszczonego pomiaru. Wytrwała praca i samodyscyplina często więcej znaczą niż wysoki iloraz inteligencji.

Pomimo wszystko wyniki testów inteligencji mogą pomóc przy doradzaniu wskazanego poziomu i kierunku wykształcenia oraz rodzaju pracy, na jaką dana osoba może liczyć. Sytuacja w zakresie poradnictwa zawodowego nie jest tak jednoznaczna jak w przypadku ogólnej edukacji. Badania wykazały, że we wszystkich grupach zawodowych rozrzut wyników I.I. jest znaczny i wszędzie pojawiają się zarówno niskie, jak i wysokie wyniki. Generalnie rzecz biorąc, osoby o wysokim wykształceniu profesjonalnym mają wyższy I.I. niż ludzie biznesu i pracujący w handlu czy urzędnicy. Ci ostatni mają natomiast wyższy iloraz inteligencji niż robotnicy wykwalifikowani, którzy przewyższają z kolei robotników niewykwalifikowanych. Inteligencja ogólna stanowi jednak tylko jeden z wielu czynników decydujących o sukcesie zawodowym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>