0

Źródła współczesnej psychologii

Test jako narzędzie badawcze zajmuje ważne miejsce we współczesnej psychologii. Używamy go do mierzenia wszelkich rodzajów zdolności, zainteresowań, postaw i osiągnięć. Za pomocą testów możemy otrzymać wiele różnego rodzaju danych od osób pracujących w fabrykach, leżących w szpitalach czy uczących się w szkołach – przy minimalnym zakłóceniu ich trybu życia i bez skomplikowanego wyposażenia laboratoryjnego. Konstruowanie testów i stosowanie ich nie jest rzeczą prostą: w dalszych rozdziałach rozpatrzymy dość szczegółowo problemy związane z używaniem testów.

Aczkolwiek psychologia jest młodą nauką, we wszystkich okresach historii ludzkości starano się znaleźć rozwiązanie wielu problemów psychologicznych. Książki z zakresu historii psychologii omawiają po glądy starożytnych filozofów greckich, zwłaszcza Platona i Arystotelesa, Za następnego wielkiego prekursora psychologii współczesnej uważa się św. Augustyna (354-430), a to zo względu na jego umiejętność stosowania introspekcjis i wielkie zainteresowanie zjawiskami psychologicznymi: dotyczyło ono m, in. zachowania niemowląt i zachowania tłumu na wyścigach rydwanów. Descartes (1596-1660) stał się znany w historii psychologii dzięki swej teorii, że zwierzęta są maszynami, które można badać podobnie jak inne maszyny. Wprowadził on pojęcie czynności odruchowej, które zajęło ważne miejsce zarówno w fizjologii, jak i w psychologii. Wielu wybitnych fizjologów siedemnastego i osiemnastego wieku (Leibniz, Hobbes, Locke, Hume – że wymienimy tylko tych czterech) borykało się z zagadnieniami, które do dziś interesują psychologów. Tak więc psychologia wyrosła z fizjologii, a jej historia przeplata się z historią filozofii i. innych nauk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>