0

Czy zwierzęta potrafią operować pojęciami

Zwierzęta wykazują jeszcze inną ludzką zdolność, choć w bardzo prostej i ograniczonej formie – a mianowicie zdolność tworzenia pojęć. Pojęcie jest świadomością pewnej właściwości w oderwaniu od innych różnorakich właściwości, z którymi była skojarzona w naturalnym środowisku. Na przykład „bycie wysuniętym najbardziej na lewo” jest pojęciem, które pewne zwierzęta potrafią utworzyć. Jeśli ustawimy kilka zbiorów pudełek, w których tylko jedno – skrajne – zawsze zawiera jedzenie, to zwierzęta takie jak szczury, koty czy świnie potrafią nauczyć się wybierać zawsze jedno z krańcowych pudełek, czasem nawet z różnych stron. Szympansy potrafią rozwiązywać problemy związane z wyborem odpowiedniego skraju lub z wyborem przedostatniego czy nawet środkowego pudełka. W rozdziale o percepcji wspomnieliśmy, że kurczę może opanować pojęcie przedmiotu „o jaśniejszym kolorze” niż inny przedmiot.

Fakt, że niektóre zwierzęta potrafią wyabstrahować cechy „końca” i „środka”, wskazuje jedynie na częściowe podobieństwo zwierząt niższych do człowieka. Zwierzęta tworzą bardzo niewiele pojęć. Nie są one zasadniczo zdolne do tworzenia sądów wyrażających związki między pojęciami. Stanowi to powód, dla którego nie są zdolne do tworzenia pojęć werbalnych. Jedynie człowiek potrafi wykorzystać warunkowanie w celu kojarzenia słów z pojęciami, i tylko człowiek tworzy pojęcia w szerszym zakresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>