0

Klasyfikacja prowizoryczna – kontynuacja

Wszystkie motywy społeczne odnoszą się do innych organizmów. Od motywów tych może zależeć zachowanie gatunku, lecz dla życia jednostki nie mają tine tak wielkiego znaczenia, jak motywy wymienione poprzednio Tak więc motyw seksualny ma istotne znaczenie dla reprodukcji gatunku, lecz jednostka może przeżyć całe swe życie bez zaspokojenia tego motywu. Z przetrwaniem gatunku wiążą się ściśle także motywy rodzicielskie skłaniające do opiekowania się bezradnym potomstwem oraz inne motywy afiliacyjne (tzn. szukanie towarzystwa innych łudzi), które umożliwiają życie w grupie. Motywy związane z dominacją i uległością, z agresją i poniżaniem się są bardziej złożone, lecz spotyka się je zarówno u człowieka, jak i w świecie zwierzęcym, Nie wszystkie motywy społeczne są afiliacyjne- jedne skłaniają nas do szukania towarzystwa innych ludzi, inne – do unikania ich, albo wręcz do atakowania ich. Wspólne dla motywów społecznych jest to, że odnoszą się one do innych organizmów należących zwykle, choć nie zawsze, do tego samego gatunku.

Motywy osobiste dotyczą pragnienia uznania dla siebie oraz opanowania tych dziedzin, których nie da się opisać w kategoriach utrzymania życia lub afiliacji. Należy tu także panowanie nad otoczeniem, które wyraża się w pragnieniu, by wytwarzać przedmioty, konstruować, dokonywać wynalazków albo też wyładowywać swą moc w niszczeniu. Zalicza się do nich również pragnienie prestiżu u innych osobników lub władzy nad nimi. .Negatywnym aspektem motywów osobistych ’ jest chęć uniknięcia poczucia niższości i samoponiżenia, aspektem pozytywnym pragnienie, by mieć poczucie samourzeczywi- stnienia, osiągnięć, realizacji swoich ambicji.

Ta troista klasyfikacja (motywy biologiczne, społeczne i osobiste) posłuży nam do określenia obszaru, który ma objąć teorie motywacji, pod warunkiem że nie będziemy tej listy uważać za ostateczną (czy definitywną).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>