0

Kole męskie i kobiece – kontyuacja

W plemieniu Mundugumorów, mieszkającym nad rzeką, mężczyźni i kobiety również byli bardziej podobni do siebie niż w naszej kulturze, lecz przeważały tu rysy „męskie”. Niezależnie od płci byli oni przeważnie bezlitośni, agresywni i gwałtowni. W naszej kulturze tego rodzaju zachowania częściej można oczekiwać od mężczyzny 'niż od kobiety.

Czambuli zamieszkujący osady nawodne najsilniej kontrastują z kulturą amerykańską. Chociaż role obu płci są niepodobne do siebie, tak jak u nas, sytuacja jest w znacznej mierze odwrócona. Kobieta Czambuli była partnerem agresywnym, „szefem” do spraw handlowych. Mężczyzna reagował emocjonalnie na uczucia swoich dzieci, co bardziej przypomina matkę niż ojca w kulturze amerykańskiej, był podporządkowany swej towarzyszce i zależny od niej. Ta odmienność psychologiczna była tak powszechna, że Czambuli interpretowali te fakty jako biologicznie naturalne – było nawet rzeczą naturalną, że mężczyzna przebywał w samotności i cierpiał, podczas gdy jego żona rodziła dziecko! (Mead, 1935, 1949).

Z tych badań nad kontrastowymi kulturami wypływa wniosek, że role męskie i kobiece są podatne na wiele czynników, które kształtują je w różny sposób. Z różnic tych nie wynika bynajmniej, że anatomiczne i fizjologiczne różnice między płciami nie mają żadnego wpływu na zachowanie, lecz że trzeba brać pod uwagę także i kulturę.

Z pewnością jest prawdą, że o podziale pracy według płci w spq- łeczeństwach prymitywnych decydują po części różnice fizyczne między mężczyznami a kobietami. Badania nad 224 plemionami całego świata wykazują, że, ogólnie biorąc, mężczyźni skłaniają się do prac wymagających siły mięśniowej (wojowanie, obróbka metali, polowanie, górnictwo i praca w kamieniołomach, budowanie łodzi), kobiety zaś wybierają zajęcia, które wiążą się z domem i dziećmi (wyplatanie koszy, zbieranie owoców i orzechów, noszenie wody, mielenie ziarna, garncarstwo, sporządzanie i naprawianie odzieży) (Murdock, 1937). Rodzenie i karmienie dzieci stanowi biologiczną przyczynę związania kobiety z domem. Większa siła mięśniowa mężczyzny umożliwia mu zajmowanie się ciężką pracą. Skoro jednak raz ustali się podział pracy, w grę zaczyna wchodzić Skomplikowany aparat regulacji ze strony nacisku społecznego, a tabu, rytuał, zabobony, przesądy, uprzedzenia i inne formy społecznej kontroli narzucają wszystkim ogólnie przyjęte sposoby postępowania. Po ustaleniu się tych wzorców, tylko osoby jednej płci mogą robić to, co osoby innej płci mogłyby robić równie dobrze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>