0

Książki opisujące systemy psychologiczne

W celu zapoznania się z historią psychologii lub z historią poszczególnych zagadnień najlepiej będzie skorzystać z następujących książek: Boring A history of experimental psychology (2 nd. Ed., 1950) i Murphy Historical introduction to modern psychology (Rev. Ed., 1949).

Istnieje dużo książek opisujących główne systemy psychologiczne, które wywarły wpływ na współczesną psychologię. Do starszych klasycznych dziel, jak Heidbredera Seven psychologies (1933) i Woodwortha Contemporary schools o) psychology (Rev, Ed., 1948), doszły Chaplina i Krawieca Systems and theories of psychology (1960) oraz Wolmana Contemporary theories and systems in psychology (1960).

Metody psychologiczne omawiają książki: Andreasa Methods of psychology (1948), Underwooda Psychological research (1957) i Andreasa Experimental psychology (1960). Silne argumenty za tym, by badania psychologiczne przeprowadzać raczej pod kontrolą eksperymentalną, a nie polegać wyłącznie na statystyce, przytacza Sidman w swojej książce Tactics of scientific research (1960). Pożytecznym dziełem z zakresu metod mających szczególne zastosowanie w psychologii społecznej jest Festingera i Katza Research methods in the behavioral sciences (1953).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>