0

Książki traktujące o rozwoju dziecka

Williera, Weissa i Hamburgera /l?ia/gsis of development (1935) stanowi użyteczne źródło wiadomości dotyczących rozwoju embrionalnego. Główne problemy dojrzewania są omówione w rozdziałach napisanych przez Carmichaela i Gesella w Carmichaela Manual of child psychology (2nd Ed., 1954). Birneya i Teevana Instinct (1961) – to zbiór artykułów wydanych w formie broszury: traktują one o odruchu „podążania za”, czyli tzu\ imprinting i o wczesnym okresie rozwoju zachowania. Szereg rozdziałów omawiających następstwa wczesnych oddziaływań środowiska można znaleźć w Functions of early experience (1961) Fiskego i Maddiego.

Przejrzysty przegląd badań nad procesem uspołeczniania można znaleźć w . rozdziale pod tym tytułem napisanym przez Childa, w Lindzeya Handbook of social psychology (1954). Istnieje wiele książek zajmujących się rozwojem dziecka, spośród których najbardziej reprezentatywne są następujące: Martin i Stendler Child behavior and development (2nd Ed., 1959): Mussen i Conger Child development and personality (1956) oraz Sears, Maccoby i Levin Patterns of child rearing (1957). Specjalne problemy rozwoju mowy u dzieci były tematem wielu studiów, takich jak Piageta Le langage et !a pensée chez l’enfant (1923) (wyd. polskie. Mowa i myślenie u dziecka – 1929) oraz Churcha Language and the discovery of reality (1961).

Szereg specjalistów omawia pokrótce metody badawcze w psychologii dziecka w książce pod redakcją Mussena Handbook of research methods in child development (1960). (Polskie tłumaczenie przygotowuje PWN).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>