0

Męskość i kobiecość w kulturze amerykańskiej cz. II

Testy zdolności zaprojektowano w ten sposób, by dawały równe szanse kobietom i mężczyznom. Tak więc testy ogólnych zdolności mięśniowych nie obejmują robót na drutach ani szydełkowania, które dawałyby przewagę kobietom, ani też montowania urządzeń elektrycznych, co zapewniłoby przewagę mężczyznom. Można zastosować odwrotną zasadę, dobierając takie próby, które pozwoliłyby ujawnić właśnie te punkty w naszej kulturze, co do których najprawdopodobniej istnieją różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami i w ten sposób dojść do definicji męskości i kobiecości według społecznych kryteriów. Taki test został właśnie opracowany (Terman i Miles, 1936). Włączono do niego te punkty, na które mężczyźni byli skłonni odpowiadać inaczej niż kobiety, a usunięto te, na które mężczyźni i kobiety dawali na ogół takie same odpowiedzi. Tak więc można było ustalić, po zbadaniu jakiejś osoby tym testem, czy odpowiadała ona na pytania przeważnie tak, jak to czynią mężczyźni, czy też tak, jak kobiety. Wynik testu określał zatem męski lub kobiecy charakter zainteresowań danej osoby.

Przez męskość i kobiecość określoną według s p oł e c z- nych kryteriów rozumiemy jedynie skłonności mężczyzn i kobiet w ogóle do dawania odmiennych odpowiedzi na pewne pytania (względna częstość odpowiadania na dane pytanie w określony sposób była różna dla kobiet i mężczyzn). Tak zdefiniowaną męskość i kobiecość trzeba odróżnić od innych koncepcji męskości i kobiecości.

Osoby, które osiągają najwyższy stopień społecznie określonej męskości i kobiecości nie stanowią tym samym wizerunku osobowości najczęściej podziwianej zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety. Na przykład, żucie tytoniu, plucie na podłogę i przesiadywanie w salach bilardowych są to cechy skrajnie męskie, sądząc po fakcie, że spotykane są w naszej kulturze o wiele częściej u mężczyzn niż u kobiet. Mężczyźni, którzy tak postępują, niekoniecznie muszą budzić większy podziw i zachwyt tylko z tego powodu, że ze społecznego punktu widzenia są bardziej męscy.

Jeden z ideałów męskości i kobiecości opiera się na atrakcyjności seksualnej związanej z młodzieńczym wyglądem i wigorem. Ten ideał także nie jest identyczny ze społecznie określoną męskością i kobiecością. Młoda kobieta u szczytu atrakcyjności seksualnej będzie miała prawdopodobnie wiele męskich zainteresowań, takich jak zainteresowanie sportem czy polityką. Ten fakt tłumaczy nieco nieoczekiwaną pozycję dwudziestoletniej kobiety w tabl. 4-4. Według społecznie przy-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>