0

Naukowe ustalenia poszczególnych teorii psychologicznych

Aby oszczędzić czytelnikowi żmudnego wysiłku tłumaczenia specyficznego języka każdej ze szkół, ich najbardziej istotne ustalenia wyrażone są w prosty, zrozumiały sposób. Zachowano jedynie rozpowszechnione już w psychologii terminy. Wszystkie one zostały przystępnie wyjaśnione.

Omawiając naukowe ustalenia poszczególnych teorii, wypada narzucić rozważaniom pewien porządek. Możliwych uporządkowań jest oczywiście wiele. Można zacząć od prezentacji procesu uczenia się i pamięci, ponieważ w każdym momencie życia nasze myśli i czyny zależą od tego, czegośmy się wcześniej nauczyli. Inną możliwością jest rozpoczęcie prezentacji od „psychologii dziecka”, jako że wszyscy zaczynamy życie od dzieciństwa. Rozpoczęcie omówienia od psychologii zaburzeń psychicznych ma również swoje uzasadnienie, ponieważ często tak się dzieje, że czyjeś zainteresowanie psychologią ogólną ma źródła w zainteresowaniu konkretnym problemem psychiatrycznym.

Zamierzamy rozpocząć przegląd współczesnej wiedzy psychologicznej od doznań zmysłowych – przedmiotu, który dał początek badaniom psychologicznym. Sprawiły to jednak nie względy historyczne, lecz chęć wprowadzenia czytelnika w obszar najbardziej obiektywnej wiedzy psychologicznej. Dopiero gdy fizjologiczne aspekty psychologii zostaną dobrze poznane, czytelnik będzie mógł lepiej ocenić wartość bardziej spekulatywnych teorii. A zatem uwagę naszą kierujemy najpierw ku funkcjom ciała leżącym u podstaw funkcji psychicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>