0

Optymalne poziomy funkcjonowania

Pomiędzy zbyt słabym pobudzeniem, które nie pozwala osiągnąć normalnego poziomu funkcjonowania organizmu ludzkiego, a czynnikami stressowymi, które wywołują choroby i wyczerpanie, leży szeroki zakres warunków umożliwiających normalne funkcjonowanie tego organizmu. Człowiek może prowadzić aktywny lub siedzący tryb życia i w obu przypadkach być zdrowy.

Poglądy W. B. Cannona. który wprowadzi! pojęcie homeostazy, często bywają źle rozumiane. Przypisuje mu się błędnie twierdzenie, że stan homeostazy przedstawia optymalny poziom aktywności. Cannon, przeciwnie, reprezentował stanowisko, że homeostaza jedynie zabezpiecza organizm, by człowiek mógł zajmować się swymi zadaniami, do których pobudzają go cele nie związane z utrzymywaniem równowagi procesów wewnątrz ciała. Pisał on, między innymi, że homeostaza organizmu uwalnia układ nerwowy „…od konieczności nieustannego zwracania uwagi na utrzymywanie swej fizjologicznej egzystencji. Bez środków homeostatycznych groziłoby nam stale niebezpieczeństwo, jeśli nie bylibyśmy zawsze gotowi do świadomego skorygowania tego co normalnie regulowane jest automatycznie. Dzięki homeostazie, która utrzymuje w równowadze zasadnicze procesy cielesne, jesteśmy wyzwoleni z takiej niewoli – mamy swobodę nawiązywania przyjemnych stosunków towarzyskich z innymi ludźmi, swobodę cieszenia się pięknem, badania i poznawania otaczającego nas świata, rozwijania nowych zainteresowań i idei, swobodę pracy i zabawy, ponieważ nie krępują nas troski dotyczące spraw naszego organizmu” 3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>