0

Pierścień nerwowy chełbii

Ta chelbia ma również na dolnej powierzchni rozproszoną sieć nerwową, lecz na rysunku nie zostało to pokazane. Pierścień nerwowy zapewnia integrację ruchu będącego reakcją na impulsy dochodzące z wrażliwych macek. Ruch pływania (pul- sacje całego ciała) może być wywołany przez bodziec przyłożony do pojedynczej macki. (Źródło: Herrick ,,Neurological foundations of animal behavior’’ 1924, s. 93). dopóki nowa tkanka, która wyrosła na miejsce odciętej, nie wytworzyła impulsów antagonistycznych. Przy okazji zaobserwowano, że mięsień zmęczył się dużo wcześniej niż sieć nerwowa.

Cechą charakterystyczną sieci nerwowej jest to, że impulsy mogą przebiegać w dowolnym kierunku, aczkolwiek – na co wskazuje opisany powyżej eksperyment – czasami mogą kontynuować swój ruch tylko w tym kierunku, w którym wystartowały. Współczesne badania nad jamochłonami wykazały, że istnieje pewne zróżnicowanie wielkości reakcji, oparte na częstotliwości impulsów nerwowych, dochodzących do określonego mięśnia, oraz że występuje zjawisko torowania, gdy impulsy zbiegają się w miejscu styku dwóch komórek . nerwowych (Pantin, 1952). Nawet z tymi uzupełnieniami procesy te są względnie proste.

Płazińce, należące do robaków, reprezentują wyższe stadium w ewolucji układu nerwowego. W stadium tym występuje kombinacja sieci nerwowej z układem nerwowym, znacznie bardziej podobnym do tego, jaki spotykamy u człowieka. W układzie nerwowym typu drabinkowego neurony układają się w pęczki zwane wiązkami nerwowymi (rodzaj prymitywnego rdzenia kręgowego): co więcej, ciała komórkowe neuronów koncentrują się w głowie, tworząc coś podobnego do mózgu (ryc. 2-6). Taki układ nerwowy należy do układów o spolaryzowanych synapsach. Synapsa jest to połączenie między neuronami. Synapsa spolaryzowana jest to połączenie, w którym impulsy mogą być przewodzone tylko w jednym kierunku: jest to cecha cha rakterystyczna wszystkich wyższych układów nerwowych'. Komórki tworzące oczy, umieszczone na przodzie ciała płazińca, są połączone z grupą neuronów, którą możemy nazwać mózgiem: ten układ powtarza, się u wyższych form.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>