0

Whiting i Child i ich badania cz. II

Prymitywne społeczeństwa tłumaczą sobie choroby na wiele sposobów. opanowaniem przez złe duchy, karą za pogwałcenie tabu, zatruciem przez niewidzialne oszczepy wroga, zatrutym pożywieniem, Badacze klasyfikowali kultury według interpretacji, która przeważała w danej kulturze.

Według jednej z takich interpretacji chorobę powoduje coś, co przechodzi przez usta, jak np. zatrute pożywienie. Przez symboliczne rozszerzenie znaczenia ust powstaje pokrewna interpretacja, że chorobę powodują słowne czary czy zaklęcia wypowiadane przez innych ludzi. Te dwie przyczyny chorób (zatrucie pokarmem i czary słowne) grupuje się razem jako interpretacje „oralne”. Badacze stworzyli teorię, że w kulturach, w których dzieci w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa cierpią na skutek lęków związanych z jedzeniem, powinna występować tendencja do stosowania oralnych interpretacji chorób.

Badacze znaleźli w rejestrach dane dotyczące 39 kultur, które mogli zaklasyfikować jako stwarzające w dzieciństwie silny lub słaby lęk w związku z jedzeniem. Mogli również ustalić, czy w tych kulturach interpretacja chorób przez dorosłych była oralna, czy też nie. Rezultaty można wyrazić, jak następuje:

Na dwadzieścia kultur, stwarzających silny lęk pokarmowy w dzieciństwie, w siedemnastu (85%) przyjmowano oralną interpretacje chorób. Na dziewiętnaście kultur, w których występował tylko słaby lęk pokarmowy, interpretację tego rodzaju przyjmowano tylko w sześciu przypadkach (32%).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>