0

Wiek dojrzały

Lata dorastania przechodzą niepostrzeżenie w wiek dojrzały. Zmiany fizyczne okresu dorastania mogą zachodzić jeszcze w dwudziestym roku życia lub później, aczkolwiek najbardziej wyraźne zmiany miały miejsce wcześniej. Nadal występują trudności związane z psychologicznym przystosowaniem, ponieważ w naszej kulturze pierwsze lata wieku dojrzałego to okres silnej rywalizacji.

Inne problemy stoją przed młodym mężczyzną, a inne przed młodą kobietą Mężczyzna musi zdobyć odpowiednie stanowisko w swoim zawodzie oraz przygotować się do małżeństwa i założenia rodziny. Kobieta, chociaż zwykle także zainteresowana jest w osiągnięciu niezależności materialnej, ryzykuje, że pozostanie niezamężna, gdy koło trzydziestego roku życia nie znajdzie męża. Jeśli go znajdzie, obciążą ją problemy związane z domem i rodziną, jeśli nie, stanie przed trudnościami, które w naszej kulturze są udziałem kobiety niezamężnej.

Żaden okres życia nie jest wolny od trudności, jednakże większość ludzi w starszym wieku wspomina lata „dojrzalej młodości” mimo towarzyszących im problemów, jako najszczęśliwszy okres w ich życiu (tabl, 4-3). W przytoczonych badaniach kobiety często powoływały się'

Rozważania, które przeprowadza autor, dotyczą pozycji kobiety w społeczeństwie amerykańskim. Ma ona tam znacznie mniej uprawnień od mężczyzny w porównaniu z sytuacją w naszym spoteczeństwie (przyp. red.). na zadowolenie, jakie im sprawiało gospodarowanie w domu i wychowywanie dzieci. Mężczyźni, chociaż także wspominali szczęśliwe życie rodzinne, mówili przede wszystkim o zainteresowaniu, jakim w owych latach darzyli swą pracę. Warto zauważyć, że w grupie badanych ze stanu Iowa, dwie trzecie spośród osób nieżonatych i niezamężnych uznało dzieciństwo za najszczęśliwszy okres, podczas gdy tylko jedna trzecia żonatych i zamężnych przyznawała pierwszeństwo dzieciństwu i młodości przed okresem „dojrzałej młodości” (Landis, 1942).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>