0

Rola teorii w psychologii

Niegdyś sądzono, że aby powstała nauka, wystarczy po prostu gromadzić fakty, a uogólnienia wyciągać z tych faktów’ w drodze indukcji. Niewielu ludzi wyznaje dzisiaj ten naiwny pogląd. Często jest rzeczą bardzo korzystną dla rozwoju nauki, gdy poszukiwanie faktów odbywa się według wskazań teorii i gdy modyfikuje się lub rozszerza owe teorie tak, by objęły wszystkie nowo odkryte fakty.

Kiedy psychologia oddzieliła się od filozofii i zaczęła odgrywać rolę jako samodzielna nauka, niektóre z nawyków myślowych filozofów były w niej jeszcze żywotne i psychologowie zaczęli tworzyć rywalizujące ze sobą systemy czy szkoły psychologiczne. Okres ten wprawdzie minął, ale szkoły odegrały poważną rolę, jednocząc wysiłki pierwszych entuzjastów, korygując błędne założenia szkół opozycyjnych i łącząc w pewną całość różnorodne fragmenty psychologii, mimo że w niektórych przypadkach łączenie takie mogło być nieuzasadnione. Nie będziemy dokonywać przeglądu tych systemów, które przechodziły swój okres świetności, a następnie zniknęły bez śladu: warto natomiast zapoznać się z trzema systemami, które są od nas niezbyt odległe w czasie i pomogą nam zrozumieć pewne współczesne spory w psychologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>